Kelebihan Surah al-Mulk

By Khairil Faizul - Mei 16, 2012


al-quran
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:


"Ada surah dari al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, Surah tersebut dapat memberikan syafa'at bagi 'temannya' (yakni orang yang banyak membacanya) sehingga orang tersebut diampuni dosanya, iaitu: Surah Tabarokallazi bi yadihil mulk."

(HR. Abu Dawud dengan redaksinya, diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadith ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi, sedangkan at-Tirmidzi dan Albani menghasankannya)


  • Share:

You Might Also Like

0 comments